Monday, January 29, 2018

De uit echte berkestammetjes in een geknutselde nostalgische voortuintjes-Pythagoras-boom (met engebouwd vogelnestkastje)


De uit echte berkestammetjes in een geknutselde nostalgische voortuintjes-Pythagoras-boom (met engebouwd vogelnestkastje)  
by Jos de Mey  

No comments: